Регламентроботи електронного майданчика «E-AUCTION» щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами

 

 

Затверджено:

Наказом № 8 від 22 червня 2017  р.

Директор ТОВ «Е – Тендер» ___________Мельник І.І.

 

Регламент

роботи електронного майданчика «E-AUCTION» щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами 

(редакція від 22 червня  2017 р.)

 

1.      Загальні положення

1.1.  Регламент розроблено відповідно до:

– Цивільного кодексу України

– Господарського кодексу України

– Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки)

– Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон про систему гарантування)

– Закону України «Про Національний банк України» (далі – Закон про НБУ)

Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2

– Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016  № 388

– Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.04.2014 р. № 218

– Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків (Регламент ЕТС), актуальна версія якого знаходиться на сайті Prozorro. Продажі

– Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами (Регламент ЕТС), актуальна версія якого знаходиться на сайті Prozorro. Продажі

1.2.  Регламент регулює правові відносини, що виникають між НБУ, Банком, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, операторами електронних майданчиків, учасниками та іншими користувачами під час проведення відкритих торгів (аукціонів) та електронних торгів (далі – електронні торги або торги) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків щодо яких Фондом прийнято рішення про початок процедури ліквідації, з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, та встановлюють порядок підготовки до електронних торгів, реєстрації учасників електронних торгів, проведення електронних торгів, оформлення їх результатів та відповідальність за порушення цього Регламенту.

1.3.  Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків та НБУ для отриманням максимальної виручки у найкоротший строк.

 

2.      Визначення термінів

2.1.  У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС;

авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ЕТС через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом для участі в електронних торгах;

адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її державі України (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) або іншій визначеній особі. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;

банк – неплатоспроможний банк відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду;

веб-сайт оператора – сторінка оператора в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора https://e-auction.ua/ . Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

веб-сайт  Фонду – офіційна сторінка Фонду в мережі Інтернет www.fg.gov.ua ;

веб – сайт НБУ – офіційна сторінка НБУ в мережі Інтернет https://www.bank.gov.ua ;

винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем торгів додатково до суми коштів, запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот;

гарантійний внесок – спосіб забезпечення виконання зобов’язання, що здійснюється шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок оператора або надається у вигляді  банківської гарантії,  розмір, порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом;

довідник – логічний об’єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об’єктів бази даних;

документація про проведення торгів – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця електронних торгів;              

електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

електронний майданчик «E-Auction»програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку, НБУ та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги (Торги) – процес продажу активів (майна) неплатоспроможних банків та НБУ на електронному майданчику оператора в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом;

електронна торгова система «ProZorro.Продажі» (ЕТС)сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;

закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь (закритих цінових пропозицій) та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну/початкову ціну реалізації лоту;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює  учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

кваліфікаційний відбір – процедура відбору операторів, які можуть надавати послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків та НБУ в ЕТС, за результатами якої Фонд укладає з відібраними операторами відповідні угоди та включає їх до Переліку осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «організація відкритих торгів (аукціонів)»;

комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді гарантування вкладів фізичних осіб;

користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка пройшла процедуру реєстрації в ЕТС відповідно до цього Регламенту;

крок аукціону мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот – одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється до продажу;

майно – нерухоме та рухоме майно, набуте у власність НБУ у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України та за кредитами, за якими право вимоги та забезпечення перейшло до НБУ;

НБУ – Національний банк України;

оголошення щодо продажу активів (майна) (оголошення) – стисла інформація про умови продажу майна (активів), що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на ці документи, з посиланням на інформацію на веб-сайті Фонду;

оператор електронного майданчика «E-AUCTION» – ТОВ «Е-Тендер», ідентифікаційний код 39484263, поштова адреса 04080, вул. Кирилівська, 39, офіс 204, контактний телефон (044) 390 52 46;

особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору ЕТС, Фонду, банку, НБУ, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Регламенту;

паспорт активу – документація щодо майна (активу), що розробляється та затверджується Банком/Фондом і оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі Фонду та в ЕТС, і відображається на електронних майданчиках;

переможець електронних торгів – учасник, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС; 

пов’язана особа з НБУ, з адміністратором, з оператором – особа, яка відповідає будь –якій з таких ознак:

– юридична особа, яка здійснює контроль/контролюється адміністратором/оператором або перебуває під спільним контролем з таким адміністратором/оператором;

– юридична особа, учасником якої є службова особа адміністратора/оператора;

– фізична особа/її близькі особи, які здійснюють контроль над адміністратором/оператором або працюють в НБУ або в адміністратора/оператора;

– фізична особа, яка згідно з законодавством України є близькою особою службової особи НБУ/адміністратора/оператора;

початкова ціна ціна активу (майна) на перших електронних торгах, відображена у відповідних рішеннях Фонду або НБУ;

початкова ціна реалізації вартість активу (майна) на повторних електронних торгах, відображена у пропозиціях на продаж, що затверджені відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, виконала дії, передбачені даним Регламентом та відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом та законодавством. Учасником електронних торгів не можуть бути пов’язані особи з НБУ/адміністратором/оператором та позичальники (боржник банку) та/або поручителі (майновий поручитель) за кредитними договорами та/або договорами забезпечення якщо предметом продажу на електронних торгах є права вимоги за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

ціна реалізації – фактична сума коштів, за яку було реалізовано (продано) лот;

цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої декларується учасником електронного аукціону.

інші терміни вживаються у значенні наведеному в Законі.

 

3.      Винагорода Оператора

3.1.  Винагорода оператора за організацію та проведення торгів встановлюється рішенням виконавчої дирекції Фонду та становить:

Діапазон ціни продажу лота, грн.

Граничний розмір винагороди

від

до (включно)

Права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість

Основні засоби, майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу, майно банку, щодо обороту якого встановлене обмеження

 

 

% від ціни продажу

% від ціни продажу

0

100 000,0

3,0

5,0

100 000,01

500 000,0

3,0

4,0

500 000,01

1 000 000,0

3,0

3,0

1 000 000,01

5 000 000,0

3,0

2,0

5 000 000,01

10 000 000,0

3,0

1,0

10 000 000,01

50 000 000,0

3,0

0,5

понад 50 000 000,00

 

3,0, але не більше 1 500 000,00 грн.

0,5, але не більше 500 000,00 грн.

         

Якщо Оператор є платником ПДВ, додатково нараховується і утримується сума податку на додану вартість в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством.

3.2.  Винагорода оператора розподіляється наступним чином:

       10 % від розміру винагороди отримує оператор, через електронний майданчик якого заведена інформація про лот в ЕТС;

       90 % від розміру винагороди отримує оператор через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію.

3.3.  Винагорода розподіляється між операторами на підставі протоколу електронних торгів за результатами торгів, в якому фіксується оператор, через електронний майданчик якого заведена інформація про лот в ЕТС та оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.    

3.4.  Винагорода утримується з коштів переможця електронних торгів, що були перераховані ним на поточний рахунок оператора в якості гарантійного внеску. Утримання та розподілення винагороди від імені переможця торгів здійснює оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію. Винагорода операторів не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів по відповідному лоту повинен сплатити банку за лот.

3.5.  Оператор може надавати додаткові послуги, та встановлювати їх вартість.

 

4.      Приєднання до Регламенту

4.1.  Користувачі ЕТС приєднуються до цього Регламенту при реєстрації на електронному майданчику «Е-Auction» та визнають його у повному обсязі.

4.2.  Положення цього Регламенту є обов’язковими для виконання банками, операторами та учасниками.

4.3.  Користувачі отримують доступ до ЕТС тільки через сервіси, що надаються Електронним майданчиком «Е-Аукціон».

 

5.      Зміна (доповнення) Регламенту

5.1.  Внесення змін (доповнень) до даного Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Оператором в односторонньому порядку.

5.2.  Актуальний Регламент у формі електронного документа розміщується Оператором у вільному доступі на веб-сайті оператора за адресою: https://e-auction.ua/

5.3.  Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, набувають чинності та стають обов’язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення нової редакції Регламенту на веб-сайті оператора, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

5.4.  Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.

 

6.      Загальні характеристики ЕТС

6.1.  Доступ до ЕТС здійснюється тільки через сервіси, що надаються Електронним майданчиком «E-Auction» відповідно до цього Регламенту.

6.2.  Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується Електронним майданчиком «E-Auction» за допомогою API – веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

6.3.  Електронний майданчик «E-Auction» працює за датою та часом часового поясу, в якому розташований місто Київ (за київським часом). Застосовуваний формат позначення дати в Системі – день. місяць. рік, формат часу – години: хвилини і години: хвилини: секунди. мілісекунди (де години вказуються в 24-годинному форматі). Перебіг строків починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі- продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18.00 останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).

6.4.  Електронний майданчик «E-Auction» здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, порядку проведення торгів, за допомогою телефонного зв’язку  та електронною поштою, що вказані на веб-сайті в робочі дні з 09:00 до 20:00 за київським часом.

6.5.  Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі “Інтернет”, адреси електронної пошти, найменування знаку для товарів та послуг, загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

6.6.  Для забезпечення повноцінного використання ЕТС користувач повинен використовувати ПК, що відповідає наступним критеріям:

       вимоги до операційної системи: ОС сімейства WINDOWS не нижче XP;

       вимоги до браузеру: браузер Chrome, Safari, Firefox 4+, Opera 11+, Internet Explorer 8+ з включеним JavaScript та з підтримкою cookies;

       вимоги до швидкості передачі даних: не нижче ніж 20 мб/с;

6.7.  У випадку, недотримання чи не відповідності персонального комп’ютера, операційної системи, швидкості передачі даних, вищевказаним вимогам, Оператор не несе відповідальності за своєчасність відображення інформації на ПК користувача, її оброблення та використання ЕТС під час підготовки та проведення електронних торгів та відображення їх результатів.

6.8.  ЕТС працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, надсилаються адміністратором операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

6.9.  У разі виникнення у оператора непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення Торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на веб-сайті електронного майданчику оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.

6.10.                     Адміністратор і оператор можуть відступити від вимог Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин,  які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог Регламенту ЕТС (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх зацікавлених осіб, в тому числі Комісію, а також виконанням необхідних дій. Повідомлення має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.

 

7.      Електронний документообіг

7.1.  Торги, які оголошуються і проводяться в ЕТС, проводяться виключно в електронній формі. Всі документи і відомості, пов’язані з реєстрацією на електронному майданчику та проведенням Торгів, у тому числі подача закритих цінових пропозицій на конкретний лот, завантаження документів відповідно до документації про проведення торгів та даного Регламенту, направляються у формі електронних документів через електронний майданчик «E-Auction».

7.2.  Банк може витребувати паперові копії документів, які були надані у формі електронних документів лише в Учасника який перебуває на стадії «Кваліфікація переможця» або у Переможця.

 

8.      Права та обов’язки, відповідальність користувачів Системи

8.1.  Оператор зобов’язується:

8.1.1. Проводити Торги згідно з цим Регламентом;

8.1.2. Забезпечити можливість розміщення в ЕТС опис лоту, що пропонується для продажу згідно з умовами угоди між Фондом і оператором та документацією про проведення торгів;

8.1.3. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників ЕТС до електронних торгів, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів. У випадку тимчасової відсутності сервісу в робочі дні з 9-00 до 20-00 год. з причин проведення невідкладних технічних робіт, Оператор повинен розмістити відповідне оголошення на веб-сайті електронного майданчика не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, які зареєструвались на участь в Торгах, що будуть проходити в цей період часу;

8.1.4. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки користувачів або учасників ЕТС на веб-сайті. Інформувати учасників та банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин до моменту настання таких подій;

8.1.5. Самостійно перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації та відповідність такої інформації (в тому числі в електронній формі) даним, які вказуються користувачами (для юридичних осіб – ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, реквізити рахунку, на який має бути повернуто гарантійний внесок, ПІБ представника, його паспортні дані та документ, що підтверджує його повноваження; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреса, реквізити рахунку, на який має бути повернуто гарантійний внесок), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Недостовірність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі в електронних торгах.

8.1.6. Самостійно перевіряти виконання потенційним учасником умов для участі в Торгах, а саме: перерахування гарантійного внеску, погодження з умовами торгів (погодження з умовами Договору приєднання про умови участі в електронних торгах з продажу майна (активів) банку), надання згоди на обробку персональних даних та інше;

8.1.7. Здійснювати консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 20:00;

8.1.8. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС;

8.1.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, розмір закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування учасника – до завершення електронного аукціону;

8.1.10.                Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення. Невиконання потенційним учасником вищевказаних умов є підставою для відмови йому в доступі до участі в електронному аукціоні.

8.1.11.                Відносно Торгів, що стосуються відчуження майна НБУ, отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, запевнення, що учасник не є пов’язаною особою з НБУ/адміністратором/оператором. Невиконання потенційним учасником вищевказаних умов є підставою для відмови йому в доступі до участі в електронному аукціоні.

8.1.12.                Своєчасно інформувати потенційного учасника Торгів про зарахування гарантійного внеску, подання/анулювання закритої цінової пропозиції та передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні;

8.1.13.                Виконувати інші дії, передбачені Регламентом ЕТС;

8.2.  Оператор має право:

8.2.1. Вимагати від користувачів ЕТС дотримуватися вимог цього Регламенту під час електронних торгів;

8.2.2. Припиняти доступ користувача до роботи в Особистому кабінеті на електронному майданчику за недотримання положень цього Регламенту до повного усунення допущених порушень;

8.2.3. Проводити модернізацію електронного майданчика «Е-Auction» та вносити зміни до його функціоналу.

8.2.4. Запитувати у користувача, учасника або банку необхідну інформацію для організації та проведення  електронних торгів;

8.3.  Оператор не несе відповідальність:

8.3.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:

– відсутність у користувача комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;

– наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;

– неможливість роботи з причини зараження комп’ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі  вірусами;

– недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

– недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), послугами якого користується користувач, а також збоїв в роботі програмно-апаратного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.

8.3.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли банк, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:

– незнання, невиконання чи неналежне виконання банком, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації банку, користувача або учасника;

– неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами або учасниками;

– дії, вчинені в ЕТС від імені банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації;

8.3.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

8.3.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником через електронний майданчик оператора;

8.3.5. За дії банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів, договору купівлі – продажу активу (майна) за результатами Торгів, що публікується в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС та за взаємне виконання сторонами умов такого договору;

8.3.6. За розміщення інформації банком, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди банку, користувачеві або учаснику.

8.4.  Оператор несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми своєї винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії за наступні порушення:

8.4.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години (5 і більше разів), якщо це призвело до порушення прав користувача;

8.4.2. Недоступність сервісу електронного майданчика, що не дає можливості користувачу вчиняти будь-які дії протягом більше 1 (однієї) години в робочі дні з 9-00 до 20-00, крім випадків, передбачених пунктами 6.9 та 8.1.3 Регламенту ЕТС.

8.4.3. Комісія протягом 1 (одного) робочого дня направляє оператору рішення про притягнення до відповідальності, на підставі якого оператор зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання своєї винагороди, перерахувати розмір штрафу на рахунок банку, актив (майно) якого було продано. Невиконання оператором рішення Комісії є підставою для звернення Комісії до Фонду із пропозицією про його виключення з переліку осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності.

8.5.  Користувач та учасник зобов’язані:

8.5.1. Здійснювати дії в ЕТС у відповідності до цього Регламенту;

8.5.2. Надавати достовірну та актуальну інформацію про себе, в тому числі надавати необхідні підтвердження для допуску оператором до участі в електронних торгах;

8.5.3. Своєчасно виконувати умови участі в Торгах, відповідно до документації про проведення Торгів та положень цього Регламенту;

8.5.4. Для участі в Торгах предметом яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, надати оператору письмові запевнення, що учасник не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;

8.5.5. Для участі в Торгах з відчуження майна НБУ, надати оператору запевнення, що учасник не є пов’язаною особою з НБУ/адміністратором/оператором;

8.5.6. Нести відповідальність за невиконання цього Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням шкоди/збитків у повному обсязі;

8.5.7. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки та/або шкоду;

8.5.8. Забезпечити відповідність свого персонального комп’ютера (автоматизованого робочого місця) технічним вимогам відповідно до цього Регламенту;

8.5.9. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу ЕТС сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти адміністратора ЕТС про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;

8.5.10.                Приймати на себе всі ризики, пов’язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв’язку Інтернет (розрив зв’язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв’язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками;

8.5.11.                Забезпечити конфіденційність своїх авторизаційних даних, свого імені і пароля та нести відповідальність за їх збереження в таємниці, в тому числі за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб з використанням імені та пароля користувача або учасника ЕТС. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.

8.5.12.                Усі дії, вчинені, користувачем або учасником, які належним чином авторизовані в ЕТС, породжують для них права та обов’язки відповідно до цього Регламенту;

8.6.  Банк та НБУ зобов’язаний:

8.6.1. Своєчасно публікувати оголошення в ЕТС, в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на Торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі рішень виконавчої дирекції Фонду;

8.6.2. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту;

8.6.3. Надавати учасникам доступ до документів, що стосуються лоту відповідно до законодавства України;

8.6.4. Підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування та через особистий кабінет опублікувати його в ЕТС не пізніше 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування.

8.6.5. Укласти договір/договори купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів та завершити процедуру шляхом натискання кнопки “Завершити електронні торги”. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору/договорів, за умови відсутності рішення комісії щодо продовження даного терміну.

8.6.6. За наявності підстав, що унеможливлюють належне виконання банком пункту 8.6.5. Регламенту ЕТС, звернутися з обґрунтованою пропозицією до комісії щодо продовження терміну, встановленого для укладення та публікації договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, але не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня завершення вказаного терміну.

8.6.7. Забезпечити виконання рішення комісії, прийняте відповідно до пункту 8.6.6. Регламенту ЕТС, протягом одного робочого дня з дня оприлюднення протоколу комісії на веб-сайті Фонду шляхом опублікування такого рішення через особистий кабінет.

 

9.     Реєстрація на електронному майданчику

9.1.  Реєстрація на електронному майданчику «E-Auction» безкоштовна.

9.2.  Реєстрація банку та/або НБУ здійснюється після укладення відповідної угоди на реалізацію активу (-ів) між Фондом/НБУ та Оператором. Реєстрація проводиться на електронному майданчику «E-Auction» шляхом заповнення електронної форми, на підставі чого банк/НБУ отримає електронне повідомлення з авторизаційними даними, логіном і паролем для доступу в особистий кабінет.

9.3.  Реєстрація користувача (фізичної особи, юридичної особи) здійснюється шляхом заповнення електронної форми, надання згоди на обробку персональних даних та погодження з Регламентом роботи електронного майданчика «E-Auction», на підставі чого учасник отримає електронне повідомлення з авторизаційними даними, логіном і паролем для доступу в особистий кабінет.

9.4.  Інформація про логін та пароль доступу до особистого кабінету є конфіденційною і не може бути передана іншим особам.

9.5.  Зареєстрований користувач несуть повну відповідальність за збереження конфіденційності логіну та паролю доступу до особистого кабінету.

9.6.  У випадку зміни інформації, що була вказана при реєстрації, користувач зобов’язаний внести такі зміни в свої авторизаційні дані через особистий кабінет.

9.7.  Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету користувача вважається такою, що вчинена відповідальною особою.

 

10.  Підготовка до проведення електронних торгів

10.1.   Фонд приймає рішення щодо реалізації активів (майна) банку, на підставі чого Банк/НБУ укладає з Оператором відповідну угоду на реалізацію активу (-ів).

10.2.  Оголошення про Торги публікується Банком/НБУ в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фонду. Оголошення створюється в особистому кабінеті та публікується в ЕТС через електронний майданчик оператора.

10.3.  Оголошення про Торги повинно містити:

– Паспорт торгів, а саме: дату оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, крок аукціону, порядок підвищення ціни, кінцевий термін подання цінових пропозицій та інше;

– Публічний паспорт активу (майна);

– Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів);

– Початкову ціну/початкову ціну реалізації  лоту.

10.4.   Банк/НБУ має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ЕТС. Після публікації оголошення в ЕТС, до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, Банк/НБУ може вносити зміни в оголошення або скасувати Торги виключно за погодженням з Фондом/НБУ. Банк може редагувати оголошення (вносити зміни) до моменту його публікації в друкованих засобах інформації. Вся історія змін зберігається і є доступна для перегляду Банком.

10.5.       Після публікації оголошення в ЕТС, формується інформація про електронні торги, яким  присвоюється номер аукціону та оприлюднюється на веб-сайтах всіх операторів за допомогою API. Також інформація про Торги оприлюднюється на веб-сайті Фонду, НБУ, банку.

10.6.       Протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту оприлюднення в ЕТС інформації про лот, Банк розміщує оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, відповідно до вимог Закону.

10.7.       Строк між датою оприлюдненням інформації про лот та датою проведення електронних торгів не може бути меншим 12 (дванадцяти) робочих днів.

10.8.       Після оприлюднення інформації про лот, потенційний покупець може ознайомитися з публічним паспортом активу, публічним паспортом торгів, а також іншими даними, що можуть стати у нагоді. Для цього, необхідно подати відповідну заявку, підписати договір про нерозголошення конфіденційної інформації та надіслати їх у паперовому та електронному вигляді контактній особі Банку.

10.9.       В ЕТС можливо скористатися функцією «Обговорення електронних торгів» в режимі питання – відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня електронного аукціону. Питання має бути сформульовано тільки в текстовому вигляді. Банк відповідає на питання. Всі питання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім Користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних торгів. Питання Учасників є анонімними до закінчення Аукціону.

 

11.  Порядок участі в електронних торгах

11.1.       Користувачі ЕТС на електронному майданчику «E-Auction» мають можливість знайти і переглянути інформацію про всі Торги, що проходять в ЕТС.

11.2.       Для участі в Торгах, Учасники зобов’язані виконати наступні дії:

– ознайомитися та погодитись з умовами Договору приєднання про умови участі в електронних торгах з продажу майна (активів) банку та Регламенту роботи електронного майданчика «E-AUCTION» щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків та відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами;

– подати закриту цінову пропозицію на лот згідно умов документації про проведення Торгів. До моменту закінчення терміну прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику;

– завантажити електронні документи згідно умов документації про проведення торгів та вимог цього Регламенту;

– сплатити гарантійний внесок. Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до моменту початку подання цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Оператор інформує учасника про зарахування гарантійного внеску протягом однієї години та акцептує його закриту цінову пропозицію. Гарантійний внесок, зарахований на рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування.

– виконати інші умови, передбачені даними Регламентом або умовами Торгів;

11.3.       Якщо учасник виконав всі умови цього Регламенту та допущений оператором до участі в електронному аукціоні, ЕТС присвоює учаснику індивідуальний код учасника та приймає його цінову пропозицію шляхом повідомлення в особистий кабінет. 

11.4.       Будь-яка пропозиція учасника, належним чином спрямована через ЕТС в ході участі в електронних торгах, вважається офертою. Учасник зобов’язується укласти угоду з Банком/НБУ на запропонованих умовах, а також на умовах, зазначених у оголошенні та документації про проведення електронних торгів, у випадку, якщо він буде визнаний Переможцем у відповідності з Регламентом та умовами проведення електронних торгів.

11.5.       Будь-яка інформація про кожного з учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення електронних торгів, крім інформації про кількість учасників. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

11.6.       Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви або їх кількість менша 2 (двох), ЦБД автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись» та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону.

11.7.       Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок  аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

11.8.       Скасувати електронні торги на будь – якому етапі або їх результати може виключно банк/НБУ за наявності відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду/НБУ. В такому випадку, учасникам повертається гарантійний внесок в повному обсязі. За умови скасування електронних торгів їх статус змінюється в ЕТС на «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної банком/НБУ або учасниками ЕТС.

 

12.  Порядок проведення електронного аукціону

12.1.       Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Регламенту.

12.2.       Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

12.3.       У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

– номер електронного аукціону;

– стислий опис активу (майна);

– номер учасника в електронному аукціоні;

– кількість учасників;

– час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

12.4.   Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

12.5.   Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

12.6.   У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при їх співпадінні – від пізніших до більш ранніх, мають право збільшити свою попередню цінову пропозицію не менш ніж на один крок аукціону. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом 3 (трьох) хвилин, цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі попередньої або закритої цінової пропозиції цього учасника. Розмір закритої цінової пропозиції може дорівнювати початковій ціні/початковій ціні реалізації лоту.

12.7.   Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу (3 хвилин), ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни/початкової ціни реалізації, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ЕТС приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

12.8.   По завершенню раунду, ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

12.9.   Будь – який користувач Електронного майданчика «Е-Auction» має можливість спостерігати  за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

 

13. Порядок визначення переможця електронних торгів

13.1.   Переможець торгів визначається на підставі автоматичної оцінки ЦБД цінових  пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону за результатами якого формується відповідний протокол електронних торгів.

13.2.   Переможцем торгів визнається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації банком, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, якщо надав згоду на очікування.

13.3.   У випадку невиконання переможцем торгів пунктів 8.5.4., 8.5.5. та 13.4. цього Регламенту, Банк дискваліфікує переможця торгів. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронних торгів, в якому переможцем визнається учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано згоду на очікування.

13.4.   Переможець електронних торгів зобов’язаний:

–  підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем  його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;

– укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

13.5.   Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між банком/НБУ, якому належить актив (майно), та переможцем електронних торгів. Такий договір, після його підписання банком/НБУ та переможцем  електронних торгів, опубліковується банком в ЕТС через свій особистий кабінет не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, та перебуває у публічному доступі. Цей термін може бути продовжений за рішенням Комісії в порядку, встановленому Регламентом ЕТС.

13.6.   У разі не опублікування договору в ЕТС, згідно п. 13.5 Регламенту, автоматично формується протокол електронних торгів в якому переможцем електронних торгів визначається учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що надав її раніше, за умови якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування. За умови відсутності учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніш, який зробив щонайменше один крок аукціону та надав попередню згоду на очікування, ЕТС автоматично змінює статус електронних торгів на «Торги не відбулись».

13.7.   Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання банком повної оплати вартості лоту згідно з договором.

13.8.   Після публікації банком/НБУ сканованої копії договору в ЕТС, присвоюється статус «Торги завершені».

 

14. Повернення гарантійних внесків

14.1.   Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця торгів, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих  днів з дати формування протоколу електронних торгів.

14.2.   Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку/НБУ про укладення договору купівлі – продажу та повний розрахунок за відповідний лот, повертає переможцю Торгів залишок гарантійного внеску.

14.3.   Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.

14.4.   Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках присвоєння торгам статусу «Торги не відбулись» або «Торги відмінено», здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати присвоєння відповідного статусу.

14.5.   Повернення гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників – тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови надання згоди на очікування, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ЕТС.

14.6.   Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю Торгів та перераховуються оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію на рахунок Банку/НБУ протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строків для виконання відповідних дій, у наступних випадках:

відмова від підписання протоколу електронних торгів;

відмова від укладання договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги після підписання протоколу електронних торгів та проведення розрахунків за лот;

– не відповідність інформації (документів), наданої переможцем електронних торгів під час реєстрації закритої цінової пропозиції згідно з п. 8.5.2., 8.5.4., 8.5.5. Регламенту, інформації, яка надається банку/НБУ для укладення договору купівлі – продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою банку/НБУ або оператору.

 

15.  Вирішення спорів

15.1.       У випадку виявлення порушень умов проведення торгів, Користувач або Учасник може поскаржитися на торги.

15.2.       Скарга подається в електронному вигляді на інформаційному порталі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

15.3.       Скарга подається відносно конкретних торгів шляхом заповнення та відправлення встановленої електронної форми.   

15.4.       Усі спори між Учасником та Банком, що виникли після завершення Торгів, вирішуються поза межами даного Регламенту в порядку, згідно діючого законодавства України

 

16. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

16.1.   Всі документи і відомості, пов’язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС та проведенням електронних торгів, в тому числі, з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.

16.2.   Усі документи, відомості, інформація, пов’язані з організацією та проведенням електронних торгів, відповідно до Регламенту ЕТС, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

– документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

– інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

– можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

– у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

16.3.   Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

16.4.   У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

 

17. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту

17.1.   Внесення змін (доповнень) до цього Регламенту та Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за згодою з Фондом.

17.2.   Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті  www.fg.gov.ua для  максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

17.3.   Всі зміни (доповнення), що вносяться до цього Регламенту і Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов’язковими для всіх осіб, що приєдналися, з дати розміщення змін (доповнення) до редакції (нової редакції) Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду www.fg.gov.ua, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями; новою редакцією).

17.4.   Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ЕТС є його невід’ємною частиною.

 

17.5.   У разі незгоди зі змінами до Регламенту ЕТС оператор має право на розірвання договору з адміністратором відповідно до умов договору.